Rozhodnite o svojich 2% a venujte ich našej talentovanej mládeži


POZOR NOVÉ TLAČIVO

Vážení priatelia,

Podávajú sa daňové priznania, opäť máte možnosť aspoň trochu ovplyvniť to, ako štát nakladá s časťou našich daní. Nie je to síce veľa, ale ak nerozhodneme my, štát určí sám, kam tieto prostriedky pôjdu. 

Obraciame sa na Vás o podporu poukázaním 2% z dane podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Klub SC Košice a RK Inlinecenter Košice viac ako 30 členov, ktorí reprezentujú Slovensko na najvýznamnejších európskych a svetových podujatiach. Ak poukážete 2% tomuto občianskemu združeniu, investujete vlastne do našej mládeže, k jej športovému vývoju a rozvoju.

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

15.2.2019 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane -

30.4.2019 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)