Rozhodnite o svojich 2% a venujte ich našej talentovanej mládeži

Vážení priatelia,

Podávajú sa daňové priznania, opäť máte možnosť aspoň trochu ovplyvniť to, ako štát nakladá s časťou našich daní. Nie je to síce veľa, ale ak nerozhodneme my, štát určí sám, kam tieto prostriedky pôjdu. 

Obraciame sa na Vás o podporu poukázaním 2% z dane podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Klub SC Košice a RK Inlinecenter Košice viac ako 30 členov, ktorí reprezentujú Slovensko na najvýznamnejších európskych a svetových podujatiach. Ak poukážete 2-3% tomuto občianskemu združeniu, investujete vlastne do našej mládeže, k jej športovému vývoju a rozvoju.

POZOR ZMENA

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

Venovanie 2% (3%) dane na osobitné účely Podľa § 22 zákona, "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov" daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Napríklad ak vláda vyhlási skončenie pandémie na 17. jún 2020, lehota na podanie "Vyhlásenia" bude 31. august 2020.*

Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely venovania dane najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Napríklad ak vláda vyhlási skončenie pandémie na 17. jún 2020, lehota na vystavenie potvrdenia zamestnancovi bude 15. august 2020.*Podľa § 22 ods. 3 zákona, počas obdobia pandémie môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.

https://www.relia.sk/ArticlesNew.aspx 

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.


Ďakujeme 


© 2022 Skating Club Košice ׀ Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!