Európsky týždeň mobility

Inline for fun - Poďme spolu na korčule

Názov organizátora: Skating Club Košice o.z

Miesto konania: Komenského ulici, ktorá bude od križovatky so Strojárenskou až po križovatku  Watsonova ulica v oboch smeroch
Stretávka: prvé parkovisko po ľavej strane od sochy MM smerom k Technickej univerzite 
Časomiera: eRKaTiming 
Hlavný rozhodca: Ivan Klasovský 
Časový harmonogram :
10:20 - 10:30 registrácia (stretávka), resp každý 40 min pred jeho štartom
11:00 Žiaci/ky C
11:15 Žiaci/ky B
11:30 Žiaci/ky A + kadeti/kadetky
11:45 OPEN 10 km
12:15-13:00 Šprint 100 metrov

Nezabudnúť: klubovú kombinézu + tričko

žiaci C, žiačky C, 

žiaci B,A+kadeti, žiačky B,A+kadetky

OPEN