Ostrava speedskating kriterium No.3

Ubytovanie: hotel Veronika