Skating Club Košice úzko spolupracuje s RK Inlinecenter Košice. Viac informácii nájdete na www.rkickosice.sk