Szeged

Informácie pre rodičov

Odchod v sobotu 12.05.2018 (ráno) - čakáme na program

Príchod v nedeľa 13.05.2018 večer

Ubytovanie Hotel Lotus

Klub hradí: ubytovanie, štartovné

cestovné si hradí každý pretekár sám 

NEZABUDNÚŤ: pas, kartička poistenca, klubové oblečenie